Contact 

Privacy

 

Dit privacybeleid beschrijft de persoonsgegevens die door ons Choose Again Nederlandworden verzameld of verwerkt wanneer je je aanmeldt voor workshops, weekends, trainingen en de opleiding, evenals je de nieuwsbrief wilt ontvangen.


Persoonsgegevens
We verwerken de volgende gegevens:

  • voor- en achternaam
  • adres, postcode, woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • betaalgegevens
  • bezochte workshops

We zullen je persoonsgegevens nimmer doorgeven aan een derde partij en alleen bewaren voor interne administratie. We zullen ervoor zorg dragen dat je persoonsgegevens op een veilige manier worden opgeslagen.


Doel
Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen om je van informatie te voorzien over ons aanbod, om je bevestigingen en facturen te sturen en de Nieuwsbrief te verzenden. 


Bewaartermijn

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dat strikt noodzakelijk. Gegevens over bezochte workshops en factuurgegevens worden tot maximaal 7 jaar na de laatste workshops/factuur bewaard.

Nieuwsbrief
De Choose Again Nieuwsbrief wordt met Mailchimp verstuurt. Als je je aanmeld voor de nieuwsbrief dan worden je gegevens hierin opgeslagen. In iedere nieuwsbrief staat hoe je je kunt uitschrijven. Je gegevens worden dan verwijderd.
Je kunt je ook voor de nieuwsbrief uitschrijven door een mail naar chooseagainnederland@gmail.comte sturen.

We zullen je gegevens nooit bewaren nadat je je hebt uitgeschreven, je zogenaamde Recht op Vergetelheid.

 

Jouw gegevens inzien, wijzigen
Als je jouw gegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, dan kun je contact opnemen en jouw verzoek kenbaar maken. Binnen vier weken zullen we reageren. Om te controleren dat het om jouw persoonsgegevens gaat, voordat we die laten inzien, wijzigen of verwijderen, vragen we je om je te legitimeren als je de persoonsgegevens op locatie komt inzien, of om een kopie van jouw ID op te sturen, waarbij je de foto, het BSN en het documentnummer onleesbaar mag maken.

 

Heb je nog vragen? Stuur ons dan een e-mail: chooseagainnederland@gmail.com