Choose Again 

 

Het Zes Stappenproces van Choose Again is een innerlijk transformatieproces, je onderzoekt je eigen belemmerende kernovertuigingen om ze bewust te maken en te veranderen. Tijdens onze kinderjaren leren we van alles over onszelf en de wereld. Ook al zijn we allang geen kind meer, de negatieve kernovertuigingen die we toen gevormd hebben, blijven ons aansturen, houden ons gevangen. We maken keuzes vanuit dit ‘oude verhaal’, wat ons keer op keer in conflicten en moeilijkheden brengt. We zijn hierdoor vergeten wie we werkelijk zijn. We zijn en blijven in onze natuurlijke staat van zijn Liefde, Vreugde en Vrede. 

Als we geraakt worden door triggers –  kleine of grote moeilijkheden met personen of in situaties, waar we sterk emotioneel op reageren – komt dat omdat we ons ‘oude verhaal’ nog steeds als waarheid geloven. We hebben ooit een conclusie gemaakt van gebeurtenissen in onze jeugd en zijn die conclusie gaan interpreteren tot een kern-overtuiging. Deze 'vergissing' zijn blijven we geloven en beïnvloed heden ten dagen nog steeds onze gevoelens en gedrag, van wanhoop tot depressiviteit, van woede tot verslaving. 

 

Ben je bereid de boodschap van  kleine én grote triggers te onderzoeken?

Wil je jezelf bevrijden van het geloven in je oude verhaal en je patronen doorbreken?

Verlang je naar meer voldoening, vreugde en balans in je leven in plaats van ellende en emotionele pijn?

 

Met het Zes Stappenproces ervaar je een liefdevol en doeltreffend innerlijke transformatieproces om dit oude verhaal te ontmantelen. Met het loslaten van het geloven van dit oude verhaal, ontstaat er ruimte voor een andere waarheid: wie je in essentie werkelijke bent. Je bent liefde, vreugde en licht, zoals je bedoeld bent te Zijn. Je bént vrij. Gebeurtenissen, relaties en de wereld ga je in een nieuw en helder

perspectief zien, omdat je jezelf vanbinnen bevrijd hebt van blokkades en de weg vrij is te zien wie je bént. Wordt je eigen, nieuwe regisseur van je leven!

Door het bijwonen van Cirkels en Workshops leer je werkelijk weer regie te krijgen over je innerlijke processen, zodat je waar je ook bent, wat je ook doet en voelt, iedere keer opnieuw kunt kiezen voor vrijheid.

Choose Again Society, opgericht door Diederik Wolsak, helpt al 25 jaar vanuit Canada, Costa Rica en Frankrijk een ontelbaar hoeveelheid mensen deze weg van transformatie te bewandelen. Choose Again Nederland (CAN) is hieraan gelieerd, werkt echter als een zelfstandige organisatie in Nederland. www.chooseagainnederland.com

 

 

Diederik Wolsak, oprichter en programma-directeur van Choose Again, werd tijdens de 2eWO in 1942 in een Japans kamp op Indonesië geboren. Van oorsprong Nederlander, woont hij sinds zijn 22e in Vancouver, Canada en de laatste 15 jaar ook deels in Costa Rica. Hij is een zeer ervaren relatietherapeut, een bekende internationale spreker en workshop begeleider, de stichter van het 'Choose Again healingscentre El Cielo' in Costa Rica en de leidende factor in de Choose Again International organisatie.